Jikiden Reiki

"Jikiden Reiki" is de meest oorspronkelijke Reiki methode, die momenteel onderwezen en beoefend wordt. Zij onderscheidt zich door de eenvoud van het behandelen, haar effectiviteit en puurheid. "Jikiden" betekent dat de kennis en de leer van de ontdekker Mikao Usui en Dr. Chujiro Hayashi onveranderd doorgegeven wordt.

Eenvoudig vertaalt betekent het woord Reiki "universele energie”. Reiki activeert het zelf-herstellend vermogen van de mens. Reiki werkt diep op het lichamelijke en geestelijke / psychische niveau van de mens in. Deze universele energie wordt door de behandelaar doorgegeven aan het lichaam van de ontvanger, door middel van het opleggen van de handen.

Op de gedenksteen van Mikao Usui op de Saihoji begraafplaats in Tokio staat de volgende tekst geschreven: "Reiki zal de wereld veroveren en haar bewoners en ook de wereld zelf helen”.

Deze voorspelling is inmiddels werkelijkheid geworden. Over de gehele wereld wordt er door miljoenen mensen Reiki beoefend.

Reiki is eenvoudig tijdens een weekend cursus aan te leren. De leerling ontvangt afstemmingen van de leraar of lerares, waardoor hij of zij een Reiki kanaal wordt en vervolgens zichzelf en anderen kan behandelen.

"Jikiden Reiki opleidingen Noord-Holland" is hét vertrouwde adres voor uw Reiki opleiding. Een Jikiden Reiki leraar heeft zijn lesbevoegdheid gekregen en is gecertificeerd door het "Jikiden Reiki instuut" in Japan.

7185 bezoekers (12724 hits) sinds 31-8-2014
Powered by webXpress