Vraag en antwoord

Vraag:  Waarom zou ik kiezen voor een Jikiden Reiki® opleiding, in plaats van een andere Reiki opleiding?

De ons meest bekende Reiki lijn, is die, die door mevrouw Takata in het westen is geïntroduceerd.

Nadat mevrouw Takata van Dr. Hayashi haar leraar certificaat had ontvangen, heeft zij wijzigingen in het Reiki onderwijs doorgevoerd die (wellicht) nodig waren om Reiki in het westen geaccepteerd te krijgen. Gedurende de laatste jaren van haar leven heeft zij in totaal 22 leraren opgeleid.

Er ontstonden na haar overlijden twee Reiki stromingen: The Radiance technique van Mevr. Barbara Webber en de Reiki Alliantie geleid door Mevr. Phyllis Furumoto.

Vanwege de hoge opleidingskosten die door de Reiki Alliantie gevraagd wordt, zijn er leraren uit de alliantie gestapt en zijn hun eigen weg gegaan. De vrije Reiki leraren ontstonden. Het stond een ieder vrij zijn of haar interpretatie door te geven, ideeën toe te voegen en of nieuwe gechannelde symbolen toe te voegen aan het Reiki systeem. Zo bestaan er nu tientallen, zo niet over de honderd verschillende Reiki stromingen met elk hun eigen inhoud. Het is de vraag in hoeverre de aangeboden opleidingen nog in verband staan met de methode van spirituele genezing, die is gebaseerd op het levenswerk van Mikao Usui.

 

Chiyoko Yamaguchi heeft in 1938 bij Dr. Hayashi haar opleiding gevolgd.

Jikiden Reiki is door Chiyoko Yamaguchi, samen met haar zoon Tadao gesticht om het erfgoed van Mikao Usui en Dr. Hayashi voor de toekomst zeker te stellen.

 

Jikiden betekent onveranderd doorgegeven. Wanneer u dus voor de Jikiden Reiki opleiding kiest, ontvangt u de lesstof zoals deze destijds door Dr. Hayashi werd gegeven. Púúr en krachtig door zijn eenvoud!


Vraag: Ik heb al een Westerse Reiki 1 opleiding gevolgd. Kan ik mij dan direct aanmelden voor een Jikiden Reiki® 2 opleiding?

Antwoord: Bij een Jikiden Reiki® 1 opleiding, worden er meerdere onderdelen onderricht, welke niet in de westerse Reiki opleidingen geleerd worden. Hierdoor is het noodzakelijk om eerst de Jikiden Reiki® 1 opleiding te volgen, voordat je je kunt aanmelden voor een Jikiden Reiki® 2 opleiding.

Vraag: Stroomt er bij iedereen evenveel Reiki? Ik heb ergens gelezen dat bij iemand die een Reiki 2 cursus heeft gevolgd, de Reiki krachtiger stroomt dan bij iemand die alleen een Reiki 1 cursus heeft gevolgd. Bij een Reiki Master zou de meeste Reiki stromen.

Antwoord: Dit is een misverstand! Iemand die na zijn Reiki 1 cursus bijvoorbeeld dagelijks Reiki behandelingen geeft, kan een krachtigere Reiki behandelaar zijn, dan een Reiki Master die slechts zo nu en dan cursus geeft en zelf nauwelijks behandelt.


Vraag: De Reiki symbolen, die ik tijdens mijn Reiki 2 cursus geleerd heb, wijken af van diegene die ik in boeken afgebeeld zie staan. Kunt u aangeven welke nu de juiste zijn die ik moet gebruiken?

Antwoord: Ik kan er wel iets over vertellen. In de tijd dat Mikao Usui zijn leerlingen onderwees, was het voor de leerlingen heel eenvoudig om de symbolen te leren. De symbolen waren herkenbaar, of te lezen door de japanners. De symbolen werden niet op papier meegegeven. Deze traditie werd door de leerlingen die lesbevoegdheid kregen in stand gehouden. Zo ook door mevrouw Takata. Doordat wij westerlingen de symbolen niet zo kunnen lezen als de japanners, kwamen direct de eerste problemen. Het geheugen moest het symbool onthouden en daarnaast had ieder nog het eigen handschrift. Hierdoor zijn er langzamerhand steeds meer variaties en veranderingen ontstaan in de symbolen.

Tijdens de "Jikiden Reiki®" "Shoden en Okuden" cursus (Reiki 1 en 2), worden de originele Reiki symbolen die Mikao Usui onderwees doorgegeven.
47543 bezoekers (79624 hits) sinds 31-8-2014
Powered by webXpress