Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING CAMO NATUURLIJKE GENEESWIJZEN KLANT


Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

CAMO Natuurlijke Geneeswijzen kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van CAMO Natuurlijke Geneeswijzen, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een aanmeldingsformulier op de website aan CAMO Natuurlijke Geneeswijzen verstrekt. CAMO Natuurlijke Geneeswijzen kan de volgende persoonsgegevens verwerken:


WAAROM CAMO NATUURLIJKE GENEESWIJZEN GEGEVENS NODIG HEEFT

CAMO Natuurlijke Geneeswijzen kan uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit dienstverlening.

Daarnaast verwerkt CAMO Natuurlijke Geneeswijzen uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daarom verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.


HOE LANG CAMO NATUURLIJKE GENEESWIJZEN GEGEVENS BEWAART

CAMO Natuurlijke Geneeswijzen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.


DELEN MET ANDEREN

CAMO Natuurlijke Geneeswijzen verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@camong.nl. CAMO Natuurlijke Geneeswijzen zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.


BEVEILIGEN

CAMO Natuurlijke Geneeswijzen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van CAMO Natuurlijke Geneeswijzen maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door CAMO Natuurlijke Geneeswijzen verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met CAMO Natuurlijke Geneeswijzen of via de website info@camong.nl.


CAMO Natuurlijke Geneeswijzen is als volgt te bereiken:


Vestiging en postadres:

CAMO Natuurlijke Geneeswijzen

Abel Tasmanstraat 32

1827PV Alkmaar


Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 61066559

Telefoon: 06-18144729

E-mailadres: info@camong.nl

Powered by webXpress