Verschillen in de tekenwijze van de Reiki symbolen

Vraag: De Reiki symbolen, die ik tijdens mijn Reiki 2 cursus geleerd heb, wijken af van diegene die ik in boeken afgebeeld zie staan. Kunt u aangeven welke nu de juiste zijn die ik moet gebruiken?

Antwoord: Ik kan er wel iets over vertellen. In de tijd dat Mikao Usui zijn leerlingen onderwees, was het voor de leerlingen heel eenvoudig om de symbolen te leren. De symbolen waren herkenbaar, of te lezen door de japanners. De symbolen werden niet op papier meegegeven. Deze traditie werd door de leerlingen die lesbevoegdheid kregen in stand gehouden. Zo ook door mevrouw Takata. Doordat wij westerlingen de symbolen niet zo kunnen lezen als de japanners, kwamen direct de eerste problemen. Het geheugen moest het symbool onthouden en daarnaast had ieder nog het eigen handschrift. Hierdoor zijn er langzamerhand steeds meer variaties en veranderingen ontstaan in de symbolen.

Tijdens de "Jikiden Reiki®" "Shoden en Okuden" cursus (Reiki 1 en 2), worden de originele Reiki symbolen die Mikao Usui onderwees doorgegeven.
58848 bezoekers (98642 hits) sinds 31-8-2014
Powered by webXpress