Workshop werken met Bach Bloesem remedies

In de dertiger jaren van de vorige eeuw ontdekte en publiceerde Dr. Edward Bach zijn revolutionaire ontdekkingen die de toenmalige gegrondveste medische wereld op zijn grondvesten deed schudden. Zijn publicaties werden niet in dank afgenomen en men dreigde hem zelfs uit zijn ambt te zetten.

Dit deed Edward Bach echter niets, de waarheid die hij in natuur vond en de innerlijke leiding die hij ervoer waren zo groots en de resultaten zo veelbelovend dat hij alles van zichzelf inzette om de lijdende mensheid te helpen om ziekte te overwinnen.

Hij ontdekte dat de werkelijke oorzaak van ziekte te wijten is aan een onbalans in menselijke gevoelens en emoties. De 37 remedies die hij ontdekte zijn van natuurlijke oorsprong en brengen de mens weer in een harmonieuze staat, zodat het natuurlijke herstel naar gezondheid weer terugkeert.

De Bach remedies zijn onschadelijk en kunnen naast alle andere medicatie gebruikt worden.

Deze workshop heeft ten doel om de remedies op een heldere wijze te leren herkennen en die remedies te ontdekken, die jou kunnen helpen om de natuurlijke staat van gezondheid weer te herwinnen.

Lestijden workshop: 10.00 - 16.00
Kosten: €65,-
Een handleiding met de besproken remedies is bij de workshop inbegrepen.

Ben je geïnteresseerd en wil je weten wanneer de eerstvolgende Workshop gegeven wordt, klik dan hier.

Powered by webXpress