Reiki historie

Reiki historie

Mikao Usui

In maart 1922 ging Mikao Usui naar de berg Kurama, waar hij zich afzonderde om te vasten en te mediteren, in de hoop de "verlichte” staat te ontvangen. Na de twintigste dag trof zoiets als een bliksemstraal hem op het voorhoofd, waarna hij het bewustzijn verloor. Toen hij weer ontwaakte voelde hij zich vervuld met een nieuwe kracht en vol energie. Hij beëindigde zijn vastenperiode om bij zijn leraar, de abt van de Zen-tempel in Kyoto langs te gaan om over zijn ervaring te vertellen.

Tijdens de afdaling van de berg scheurde hij zijn teennagel eraf. Nadat hij zijn hand erop had gelegd, verdween de pijn en stopte het bloeden. Toen hij beneden aankwam, ontmoette hij een meisje in een theehuis dat kiespijn had en hij genas haar, door eenvoudig zijn hand op haar wang te leggen. Zo ontdekte hij de helende kracht, zonder dat hij daar specifiek op zoek naar is geweest.

De abt van de tempel bevestigde zijn ervaring als een staat van verlichting en zei, dat de helende kracht die hij verkregen had, heel bijzonder was en dat hij dit met de mensen moest delen.

In april ging Mikao Usui naar Tokio waar hij de "Shin Shin Kaizen Usui Reiki Ryoho Gakkai” oprichtte, hetgeen "Voor de verbetering van lichaam en geest Usui zielsenergie geneesmethode vereniging” betekent. Verder opende hij een kliniek in het centrum van Tokio waar hij behandelingen gaf en lezingen hield.

Op 1 september 1923 vond er in de omgeving van Tokio de krachtigste aardbeving uit de japanse geschiedenis plaats. Niet alleen de beving zelf, maar ook de branden die op de beving volgden en twee dagen aanhielden zorgden voor vele slachtoffers. De gewonden moesten op zoek naar alternatieve geneeswijzen, omdat de meeste medische inrichtingen verwoest werden. Mikao Usui en verder nog negen door hem opgeleide leraren, reisden maandenlang door de stad om Reiki te geven aan de slachtoffers. Er zouden in die tijd honderdduizenden behandelingen zijn gegeven.

Mikao Usui reisde door het hele land en heeft meer dan 2000 leerlingen opgeleid, waaronder 20 leraren die hij lesbevoegdheid heeft gegeven.

 

Chujiro Hayashi

Een van deze leraren was Chujiro Hayashi. Hij was een arts bij de japanse marine en een zeer begaafde behandelaar. Omdat Dr. Hayashi arts was, kreeg hij het advies van Mikao Usui om een eigen vereniging op te richten. Dit was van groot belang voor het voortbestaan van Reiki, omdat het in die tijd alleen voor artsen, acupuncturisten en masseurs officieel toegestaan was om patiënten te behandelen. De vereniging die Dr. Hayashi oprichtte heette: Hayashi Reiki Kenkyukai. Hij opende in Tokio een eigen kliniek met tien behandeltafels, waarbij aan elke behandeltafel twee behandelaars dagelijks aan werkten. Ook Dr. Hayashi reisde door heel Japan om Reiki te onderwijzen.

Hawayo Takata


Mevrouw Hawayo Takata (een Japan - Amerikaanse geboren op Hawaï) is door
Chujiro Hayashi opgeleid en haar inspanningen leidde tot de verspreiding van Reiki in de rest van de wereld.
Volgens mevrouw Takata was zij de nog enig levende Reiki Master en waren alle anderen tijdens de tweede wereldoorlog omgekomen.

De waarheid ligt echter anders.....

Reiki werd in Japan binnen familiekringen levendig gehouden en dagelijks gepraktiseerd. Zo ook in de familie Yamaguchi.

Chiyoko Yamaguchi

In maart 1938 leerde Chiyoko op 17-jarige leeftijd Reiki van Chujiro Hayashi. In 1942 ontving zij van Chie Hayashi (de vrouw van Chujiro Hayashi) de bevoegdheid om leraren op te leiden en praktiseerde gedurende 65 jaar tot aan haar dood elke dag Reiki.
Haar zoon Tadao ontdekte tijdens een gesprek met een collega (die onlangs een "Westerse Reiki cursus" gevolgd had)dat er essentiële verschillen in het Reiki onderwijs waren ontstaan. Dit deed hem realiseren hoe belangrijk het was om de oorspronkelijke lessen van Dr. Chujiro Hayashi door te geven.

Jikiden Reiki

Chiyoko en Tadao hebben toen besloten om "Jikiden Reiki Instituut" op te richten en seminars te gaan geven. "Jikiden" betekent dat de kennis en de leer van Mikao Usui en Chujiro Hayashi onveranderd doorgeven wordt. "Jikiden Reiki® " is pure Usui Reiki en onderscheidt zich door zijn eenvoud, zijn effectiviteit en zijn puurheid. 

 

Powered by webXpress